Android / Iphone API v.0.1 by Kamosko

  • /v01/tools/generateCSV/[idProduktu]/[cenaSkAlbum]/[cenaSkSong]/[cenaCzAlbum]/[cenaCzSong] - Vygeneruje csv štrkutkúru pre import produktov do inapp nastavení
  • /v01/tools/phpInfo - Vráti súčastné php nastavenia servera
  • /v01/tools/organizeFiles/[idProduktu] - poupratuje všetky súbory pre dané meno.

Api vytvoril a prevádzkuje: Mgr. Martin Hlavaj - www.hlavaj.sk