ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké informace shromažďujeme?
Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat následující druhy osobních informací:
1. informace o vašem telefonu a o vašich návštěvách a o používání této aplikace (včetně vaší IP adresy, geografické polohy, typu telefonu a jeho verze, operační systém, délka návštěvy, zobrazení stránek a navigace po aplikaci)
2. informace týkající se všech transakcí realizovaných mezi námi a vámi nebo ve vztahu k této aplikaci
3. informace, které jste nám poskytli za účelem registrace 
4. informace, které jste nám poskytli při nainstalování aplikace
5. jakékoliv další informace, které se rozhodnete nám zaslat;

Používání vašich osobních informací
Vaše osobní údaje mohou být použity na:
1. administraci aplikace;
2. povolení používání služeb dostupných aplikaci;
3. zasílání obecných (ne-marketingových) obchodních sdělení;
4. zasílání vyžádaných upozornění
5. zasílání marketingové komunikace, informací o akcích a novinkách, (můžete nás kdykoliv informovat, pokud si již nepřejete dostávat tuto komunikaci);
6. vybavení dotazů a stížností týkajících se naší aplikace
 
Vaše osobní údaje nebudeme bez Vašeho výslovného souhlasu poskytovat třetím stranám za účelem přímého marketingu.

Zveřejnění
Informace o vás mohou být poskytnuty některým z našich zaměstnanců, úředníků, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů, pokud je jejich použití opodstatněné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany soukromí.
Kromě toho, můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje:
1. do té míry, jak jsme povinni udělat ze zákona;
2. v souvislosti s jakýmkoli právním řízením, nebo při potenciálních soudních řízeních;
3. za účelem ochrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem boje proti podvodům a snížení úvěrového rizika);
4. kupujícímu (nebo potenciálnímu kupujícímu) jakéhokoliv podílu naší společnosti, nebo aktiv, které jsme (nebo uvažujeme) prodat; a
5. každé osobě, o které se domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o zveřejnění těchto osobních údajů, pokud jsme přesvědčeni že by si soud zveřejnění tohoto osobních údajů vyžádal.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany soukromí, nebudeme poskytovat své informace třetím stranám.

Mezinárodní datové přenosy
Informace, které shromažďujeme mohou být uloženy, zpracovávány a přenášeny mezi kterýmikoli zeměmi, ve kterých působíme a mohou být použity v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.
Informace, které nám poskytnete mohou být převedeny do zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné s právními předpisy platnými v Evropském hospodářském prostoru.
Výslovně souhlasíte s takovými převody osobních údajů.

Bezpečnost vašich osobních informací
Zajistíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zabránil ztrátě, zneužití nebo pozměňování vašich osobních údajů.
Samozřejmě, přenos dat přes internet je ze své podstaty rizikový, a my nemůžeme garantovat bezpečnost dat posílaných přes internet.

Změny zásad
Zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat bez předchozího upozornění, zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Stránku byste měli průběžně kontrolovat, abyste se seznámili s případnými změnami.

Vaše práva
Můžete nás kdykoliv požádat o zpřístupnění osobních informací, které o vás evidujeme.
Pro poskytování těchto informací je podmínkou:
1. Předání oficiální žádosti a
2. poskytnutí příslušných dokladů o vaší totožnosti (obvykle požadujeme fotokopii vašeho dokladu totožnosti ověřenou notářem, plus originál jakéhokoli účtu s vaši aktuální adresou).
Můžeme odepřít osobní údaje v rozsahu povoleném zákonem.

Zasláním e-mailu nás můžete kdykoli požádat, aby vaše osobní údaje nebyly použity pro marketingové účely.

Aktualizace informací
Dejte nám prosím vědět, pokud u vás nastala změna v osobních údajích, abychom je mohli opravit nebo aktualizovat.
 
Kontakt
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany soukromí, nebo zpracování vašich osobních údajů, napište nám e-mailem na award@chello.sk